GİZLİLİK POLİTİKASI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİwww.antrenmanyayincilik.com, www.antrenmanlarlamatematik.com web portalları ve Google Play Market ve Apple Market’de yer alan Çözüm İzle mobil uygulaması, Antrenman Yayıncılık Pazarlama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne (bundan böyle “Antrenman Yayıncılık” olarak anılacaktır) aittir. Antrenman Yayıncılık, ilke olarak müşteri memnuniyeti ve güvenlik odaklı çalışma prensibini benimsemiş olup, web sitelerimizi ve mobil uygulamlarımızı ziyaret edenler tarafından sitelerimize sunulan kişisel bilgilerin (adınız, elektronik posta adresiniz, adres bilgileriniz, telefon numaranız, branşınız, görev yaptığınız okul bilgileri gibi) gizliliğini korumak ve sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Gizlilik Politikasını oluşturmuştur. Gizlilik Politikasının amacı, Antrenman Yayıncılık tarafından kullanıcılardan hangi bilgilerin toplanacağı, toplanan verilerin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağı, hangi durumda aktarılacağı hakkında kullanıcıları bilgilendirmektir. Antrenman Yayıncılık, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel verilerinizi kullanmayacaktır. Web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı kullanarak ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanarak Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmiş ve kişisel verilerinizin elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve aşağıda belirtilen eylemleri yine aşağıda belirtilen şekilde onaylamış olursunuz. Onaylamıyorsanız, lütfen sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı kullanmayınız ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı tercih etmeyiniz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, www.antrenmanyayincilik.com sitemize üye olduğunuz takdirde www.antrenmanlarlamatematik.com sitemize de üye olmaktasınız. Aynı şekilde, www.antrenmanlarlamatematik.com sitemize üye olduğunuz takdirde, www.antrenmanyayincilik.com sitemize ve Çözüm İzle isimli mobil uygulamalara da üye olmaktasınız. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken bu hususa göre kişisel verilerinizin tarafımızca elde edilerek işleneceğini bildiğinizi kabul etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sitelerimizi genel bir şekilde, kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza daha iyi cevap verebilmek ve size hizmet sunabilmek amacıyla, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hallerde kişisel nitelikli verilerinizi bizimle paylaşmanız istenmektedir:
 • • İstek, talep ve şikayetleri değerlendirebilmek için,
 • • Sitelerimiz üzerinden yaptığınız her türlü işlem, satın alım ve ödeme işlemleri için,
 • • Sitelerimize üye olmanız ve çevrim içi hizmetlerden yararlanmanız için,
 • • Sitemizde ve mobil uygulamalarımızda yer alan çevirim içi video hizmetlerinden yararlanabilmeniz için,
 • • Sitemiz üzerinden örnek kitap talebinde bulunabilmeniz için,
 • • Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar gönderebilmek için,
 • • Sizi e-posta veya SMS yolu ile bilgilendirmek, hizmetlerimizden veya kampanyalardan haberdar edebilmek için,
 • • Ziyaretçi profillerimizi belirlememiz için,
 • • Müşteri anketlerini doldurmanız, tarafımızca yapılan yarışmalara katılmanız için,
 • • Sitelerimiz üzerinden özgeçmiş göndererek iş başvurusunda bulunmanız için.
Kayıt veya ödeme işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde, kişisel bilgileriniz tarafımızca talep edilecektir. Söz konusu kişisel bilgileriniz, kayıt işlemi esnasında yaptığınız işlemler de dahil olmak üzere IP numarasıyla birlikte kayıt ve tespit altına alınmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması

Antrenman Yayıncılık, ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Bir siteyi ziyaret ettiğiniz esnada internet tarayıcınızın sabit diskine yerleştirdiği dosyalar olan çerezlerin kullanılması sayesinde, bu sitelerin ziyaretçileri ve kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için kullanım ile ilgili verileri toplamaktadır. Bu teknoloji ile amaçlanan, örneğin, kullanıcıların daha sık ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır. Çerezlerin mevcudiyetini size bildirmesi ve böylelikle çerezleri kabul edip etmeme olanağını size bırakması amacıyla internet tarayıcınızın parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, çerezlerin devre dışı bırakılması için de internet tarayıcınızın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Toplanan Bilgileriniz Hangi Durumlarda İşlenebilir?

Antrenman Yayıncılık, topladığı kişisel verilerinizi sizden alınan rıza kapsamında işlemektedir. Veri işleme için veri sahibinin rızasının alınması kural olmakla birlikte, kanunlarda açıkça öngörüldüğü şekliyle meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere bazı istisnai hallerde rıza alınmadan da kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu istisnai haller şunlardır:
 • • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • • Veri sorumlusu olarak Antrenman Yayıncılık’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması\
 • • Kişisel verilerin, ilgili kişinin(veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Verilerinizin Muhatabı

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları sadece görevlerine göre verilerinizi bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Talebinizin işleme koyulması için başvurduğumuz tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılarla kişisel nitelikteki verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar, verilerin gizliliğine ve güvenliğine riayet etmek ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına göre kullanmak için sözleşmeye tabi tutulmaktadırlar. Özellikle şu durumlar dışında, kişisel nitelikteki verilerinizi sizin onayınız olmaksızın üçüncü kişilere satmamayı, kiralamamayı veya emanet etmemeyi taahhüt etmekteyiz: Yürürlükte olan bir yasaya uyulması için, Antrenman Yayıncılık haklarının ve mallarının korunması adına adli veya idari bir kararın uygulanması için gerekli olması halinde.

Kişisel Veriler İşlenirken Gözetilecek İlkeler

Antrenman Yayıncılık, aşağıdaki ilkeleri gözeterek kişisel verileri işleyecektir:
 • • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleme
 • • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • • Veri işlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi
 • • Veri işlemenin kapsamının belirli ve açık olması
 • • Veri işlemenin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
 • • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verinin muhafaza edilmesi


Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

Kişisel verileri işlenen herkes, aşağıdaki haklar kapsamında veri sorumlusu olarak Antrenman Yayıncılık’ye başvurabilir. Bu haklar:
 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • • Verileriniz tarafımızca işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme
 • • Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin yaptığınız taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Bize bilgilerinizi sunarak işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, bilgilerinizin ülkeniz dışında toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Antrenman Yayıncılık, sizi ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Kişisel nitelikteki verilere erişim, bu bilgileri bilme ihtiyacında olan ve gizlilik konusundaki kurallara riayet edilerek oluşturulan çalışanlarla sınırlandırılmıştır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Gizlilik Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler

Antrenman Yayıncılık, işbu Gizlilik Politikası hükümleri üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın ve kullanıcılarından izin almaksızın değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Yapılan her türlü değişiklik bu web sitelerimizde yayımlanacaktır. Değişiklikler, yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Gizlilik Politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmak için lütfen web sitelerimizi düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Bu sayfanın üzerindeki güncelleme tarihi, Politikanın en son revize edildiği tarihtir. Bu tarihe bakarak son ziyaretinizden beri değişiklik yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği

Web sitelerimizde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece tarafımıza aittir. Antrenman Yayıncılık, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Web sitelerimizde bulunan her türlü materyal, aksi açıkça belirtilmemişse kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Antrenman Yayıncılık, materyallerin içeriklerinin yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Daha Fazla Bilgi

Gizlilik Politikamıza ilişkin sorunuz veya farklı bir talebiniz varsa antrenmanyayincilik@gmail.com adresine mail göndererek veya 0 553 054 1530 numarasını arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TOP